თერმოგამოსახულებითი კვლევა1.შენობების და ნაგებობების შემოწმება თერმოგამომსახველობით

2.სითბოს დაკარგვის ძიება

3.გაჟონვის ძიება

4.სახურავის თერმოგრაფიული შემოწმება

5.ბინის თერმოგრაფიული შემოწმება

6.ბუხრების თერმოგრაფიული დიაგნოსტიკა

7.სითბოს ქსელების შემოწმება

8.ელექტრული აღჭურვილობის თერმოგრაფიული ინსპექტირება