ჩვენს შესახებკომპანია „თბილალპროფი“ დაარსდა 2018 წელს. მისი მიზანია - საამშენებლო კომპანიებზე მაღალხარისხიანი ალუმინის პროფილის მიწოდება-მონტაჟი, საამშენებლო პროექტებში მონაწილეობა და მათი იდეების რეალიზება.